Jubileusz 60-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubeni

Jubileusz 60-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubeni
2017-11-29
Stoję przed Wami z sercem pełnym radości, a zarazem wzruszenia i dumy. Cieszę się, że po raz kolejny możemy świętować z Państwem jubileusz lubeńskiej biblioteki - tym razem diamentowy. Pozwolę sobie pierwsze słowa skierować do Was drodzy Czytelnicy, miłośnicy książek, użytkownicy i przyjaciele lubeńskiej książnicy. Pragnę złożyć Wam pokłon i podziękowanie za 60 lat bycia razem. Miło nam, że jesteście z nami w tak ważnym dla nas dniu…” - tymi słowami zaczęła powitanie Alicja Warzybok - dyrektor lubeńskiej biblioteki witając czytelników, pracowników biblioteki byłych i obecnych oraz zaproszonych gości.
         W środę, 29 listopada 2017r. Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni miała zaszczyt świętować swoje 60 urodziny Po powitaniu przybyłych gości nadszedł czas na „Okruchy wspomnień” w przekazie multimedialnym. Wiesława Piekarz w swojej prezentacji przedstawiła historię i działalność lubeńskiej książnicy na przestrzeni lat.
          W ramach uroczystości wręczono pamiątkowe dyplomy i odznaczenia. Najaktywniejsi czytelnicy, a także byli i obecni pracownicy zostali uhonorowani dyplomami, upominkami i kwiatami przez wójta gminy Lubenia Adama Skoczylasa oraz dyrektor lubeńskiej biblioteki – Alicję Warzybok. Medalami w Dowód uznania przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich zostały odznaczone bibliotekarki - Wiesława Piekarz i Małgorzata Solecka. Odznaczenie dla Biblioteki - za zasługi dla bibliotekarstwa – odebrała dyrektor placówki. Zaszczytne medale wręczył Pan Andrzej Jagodziński – przedstawiciel Zarządu Głównego SBP w Warszawie, a zarazem Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej oraz Pani Barbara Chmura – dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.
Jubileusz był wspaniałą okazją do przekazania na ręce dyrektor biblioteki życzeń, wyrazów uznania, listów gratulacyjnych, upominków za upowszechnienie wiedzy, książki i czytelnictwa w gminie. Podziękowania otrzymaliśmy zarówno od władz samorządowych Gminy Lubenia, Zarządu Starostwa Powiatu Rzeszowskiego jak również dyrekcji WiMBP w Rzeszowie  oraz wielu zaproszonych, zacnych, wspaniałych gości współpracujących z nami.  Kolejny punkt programu stanowił poruszający spektakl pt. „Uczyń, człowieku, swoje życie niezwykłym” w wykonaniu młodzieży Szkoły Podstawowej w Lubeni, który wyreżyserowały panie Beata Pasternak i Małgorzata Bieda z oprawą muzyczną pana Bogusława Barana. Uczniowie zaprezentowali nie tylko doskonałą grę aktorską, ale również talent wokalny. Jubileuszowy koncert w wykonaniu pana Sławomir Materny – instruktora GOK w Lubeni oraz pana Dominika Kłęk dostarczył zebranym duchowych przeżyć. W ten dzień pełen wspomnień i wzruszeń towarzyszyła nam wystawa fotografii pt. „Tamta Lubenia z negatywów szklanych Bolesława Wróbla z lat 1928-1956” dzięki uprzejmości pana Aleksandra Bielendy. Opiekun wystawy przybliżył zebranym jej historię i unikalność zdjęć.
       Po zakończeniu części artystycznej nadeszła pora na podziękowania dla wszystkich obecnych na obchodach diamentowego jubileuszu. Dyrektor biblioteki podziękowała za obecność, życzliwość i współpracę słowami: …dzisiejsza pozycja lubeńskiej książnicy w środowisku jest wynikiem pracy wielu osób i instytucji ściśle współpracujących z nami, rozumiejących potrzeby i od zawsze wspomagających działalność tej ważnej dla środowiska lokalnego instytucji kultury. Dlatego to też doskonała okazja by wyrazić swoje podziękowanie wszystkim gościom za obecność, współpracę, zaangażowanie oraz pozytywny stosunek do naszej placówki. Dziękuję kierownikom, bibliotekarzom i pracownikom biblioteki w Lubeni byłym i obecnym, stażystom, wolontariuszom, dyrektorom szkół, nauczycielom, bibliotekarzom bibliotek szkolnych, opiekunom przedszkoli, dyrekcji i pracownikom ośrodka kultury, ośrodka zdrowia, księdzu proboszczowi i księżom z parafii Lubenia, prezesowi, zarządowi i pracownikom Banku Spółdzielczego z Lubeni, strażakom, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Lubenia, Zarządowi Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnych, kierownictwu i pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zarządowi, Radzie i załodze biura Lokalnej Grupie Działania „Trygon” Rozwój i Inowacja, lubeńskiej młodzieży i Zarządowi Podkarpackiego Centrum Hipoterapii, przedstawicielom regionalnych mediów oraz tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób i przyczynili się do upowszechniania i promowania czytelnictwa w naszej gminie oraz szerokiego spektrum działalności. Serdecznie dziękuję władzy samorządowej byłej i obecnej - panu Wójtowi, zastępcy, pani Skarbnik, pani Sekretarz i Radnym, którzy troszczyli się o wzbogacanie księgozbioru, o nasze warunki pracy, o nowoczesne źródła informacji, które pomagają ludziom tu mieszkającym ubogacać swoje wnętrza, startować w nowe etapy edukacji. Słowa podziękowania kieruję również do dyrekcji i instruktorów WiMBP w Rzeszowie za opiekę, pomoc merytoryczną oraz okazywaną życzliwość. Dziękuję Staroście rzeszowskiemu i Zarządowi za wsparcie duchowe i finansowe Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im Stanisławy Kopiec „O lubeński dzwon” oraz komisji konkursowej, która od pięciu lat ocenia prace. Jesteśmy dumni z tego, iż w naszej gminie, na łonie lubeńskiej kultury wyrosła wybitna, polska poetka – Stanisława Kopiec.  Serdecznie dziękuję pani dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie za ogromną życzliwość, wieloletnią współpracę, pomoc i wsparcie. Bardzo dziękuję bibliotekarce, a zarazem pasjonatce, fance rajdów samochodowych pani Iwonie Nowakowskiej z Biblioteki w Piasecznie, która od kilkunastu lat obdarowuje naszą instytucję pudłami książek, dostarczając je osobiście lub przez kolegów rajdowców. Dziękuję, że jest dziś z nami. Słowa podziękowania kieruję do dyrektorów zaprzyjaźnionych bibliotek i bibliotekarzy za współpracę, wsparcie, wspólne przedsięwzięcia, projekty oraz okazywaną serdeczność i życzliwość.
    Ukłon i słowa podziękowania należą się Zespołowi Śpiewaczemu Lubenianki, który nieraz uświetniał śpiewem nasze uroczystości i serwował nam tradycyjne, lubeńskie przysmaki. Dziś też będziemy mieć okazję skosztować ich potraw i podziwiać ich kulinarny kunszt.  Najserdeczniej dziękuję Wam drodzy czytelnicy i przyjaciele naszej biblioteki, że jesteście z nami, gdyż bez Was nie było by NAS...."

Po zakończeniu części oficjalnej prowadząca spotkanie Urszula Gugała zaprosiła licznie zgromadzonych gości na lampkę wina i tort oraz na poczęstunek. Lubeńskie potrawy przygotowały Panie z Zespołu Śpiewaczego „Lubenianki”, za co serdecznie im dziękujemy.
     Lubeńska książnica serdecznie dziękuje wszystkim zaproszonym gościom, czytelnikom, pracownikom biblioteki – byłym i obecnym za przybycie, wspólne świętowanie, za wszystkie ciepłe słowa, życzenia, upominki.  Dziękuje również za oprawę artystyczną jubileuszu młodzieży ze SP w Lubeni i ich opiekunom, wirtuozom za koncert, dyrekcji i pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Lubeni za użyczenie sali i pomoc, Aleksandrowi Bielendzie za wypożyczenie wystawy i opowiedzenie o niej oraz Panu Wiesławowi Knutlowi za uwiecznienie jubileuszu na fotografiach. Uczestnicy uroczystości mieli okazje obejrzeć kroniki placów, które obrazują pracę biblioteki na przestrzeni lat - od początku jest powstania oraz otrzymać okolicznościowy folder wydany na tą okazję.

Newsletter

Zapisz się jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach w bibliotece
Zgadzam się z Polityką Prywatności
Licznik odwiedzin: 1147200
NASI PARTNERZY: