Projekt: Wydanie albumu pt. „Strachy polne – dzieje, rytuał, symbolika. Muzeum strachów polnych w Lubeni” oraz jego promocja.

Projekt: Wydanie albumu pt.  „Strachy polne – dzieje, rytuał, symbolika. Muzeum strachów polnych w Lubeni” oraz jego promocja.
2013-09-30
Projekt  Wydanie albumu pt.  „Strachy polne – dzieje, rytuał, symbolika. Muzeum strachów polnych w Lubeni” oraz jego promocja  współfinansowany został ze środków Unii Europejskiej  w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013. Instytucją Zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 
Zakres projektu: Wydanie albumu pt.  „Strachy polne – dzieje, rytuał, symbolika. Muzeum strachów polnych w Lubeni” w ilości 1000 egzemplarzy oraz jego promocja.  

Beneficjent:
Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni

Opis projektu: Zebranie, weryfikacja, opracowanie i korekta materiału do albumu. Wykonanie zdjęć do publikacji. Wydanie albumu przez wydawnictwo Ruthenus. Zorganizowanie spotkania plenerowego pn. „Straszydlisko” wraz z warsztatami i wystawą strachów polnych promującego album, w którym wzięło udział  220 osób.

Rezultaty projektu: Efektem przedsięwzięcia jest wydanie 1000 egz. albumu pt.  „Strachy polne – dzieje, rytuał, symbolika. Muzeum strachów polnych w Lubeni”, rozdawanego podczas spotkania plenerowego pn. „Straszydlisko” wraz z warsztatami i wystawą strachów polnych promującego album  oraz nieodpłatnie rozpowszechnianego  na terenie gminy oraz obszarze LGD.  Dzięki czemu domowe biblioteczki wielu mieszkańców wzbogaciły się o nową ciekawą i jedyną w swoim rodzaju publikację regionalną.


„Strach polny to symbol głęboko zakorzeniony w lubeńskiej tradycji. Stał się trwałym elementem lokalnej kultury rolnej i szerzej – ludowej. Do dziś na wielu ornych gruntach można go spotkać na terenie całej Gminy Lubenia, gdyż w ostatnich latach nastąpił wzrost populacji dzikiej zwierzyny: saren, jeleni, dzików itp. Strachy polne zachowują zatem swoja użytkową i w dużej mierze artystyczną wartość. Natomiast te dawne lubeńskie zgromadzone w muzeum nabierają dodatkowego waloru oryginalności zwłaszcza na tle pozyskanych z innych regionów Podkarpacia i kraju. Wszystkie są w tej chwili eksponatami muzealnymi. stały się ważnym elementem całej tradycji kulturowej Gminy Lubenia oraz czynnikiem integrującym kulturalne ambicje miejscowej społeczności. Pozwalają – szczególnie młodemu pokoleniu, odnajdywać i zachowywać tożsamość kulturową wsi, chronić historyczne bogactwo swoich przodków.”                   

                                                                                                                   Aleksander Bielenda - Autor albumu

Zobacz także:

Newsletter

Zapisz się jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach w bibliotece
Zgadzam się z Polityką Prywatności
Licznik odwiedzin: 792972
NASI PARTNERZY: