Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubeni. www.lubenia-biblioteka.pl

Data publikacji strony internetowej: 30.06.2011
Oświadczenie sporządzono dnia: 01.11.2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

•  podstrona z katalogami elektronicznymi wyposażona jest w mechanizm ułatwiający przeglądanie treści tj. możliwe są zmiany wielkości czcionki oraz kontrastu.


Treści niedostępne
•  Obecna strona nie jest dostępna w pełni dla osób niepełnosprawnych, brakuje w niej między innymi responsywności, to jest dostosowania do urządzeń mobilnych, możliwości zmiany rozmiaru czcionki oraz kontrastu. W chwili obecnej trwają prace z wiązane z utworzeniem nowej strony internetowej zgodnej z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Alicja Warzybok, adres poczty elektronicznej gbp@autograf.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 8719095. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich:https://www.rpo.gov.pl/.


DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA


• Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni, 36-042 Lubenia 131
• Biblioteka zlokalizowana jest w budynku Urzędu Gminy w Lubeni z oddzielnym wejściem.
• Do placówki prowadzi wejście od parkingu, przy którym jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
• Główne drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego
• Pomieszczenia znajdują się na pierwszym piętrze, dokąd prowadzą schody zabezpieczone poręczami.
• W budynku nie ma windy.
• Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
• W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych.
• Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
• W bibliotece nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 
• Biblioteka nie posiada tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.
• Stanowiska komputerowe dla użytkowników biblioteki nie są przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych.
• Po wejściu do biblioteki w skorzystaniu ze zbiorów pomaga bibliotekarz.
• Biblioteka tworzy kolekcję książek z niepełnosprawnością wzroku i posiada zbiory dostępne dla użytkowników: książki z dużą czcionką - 34 woluminy
• W lokalu biblioteki nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
• W budynku, w którym znajduje się biblioteka jest toaleta dla niepełnosprawnych i platforma dla wózków inwalidzkich.


Filia w Siedliskach mieści się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliskach.
• Wejście główne do budynku prowadzi od parkingu i jest wspólne z wejściem do Ośrodka Zdrowia.
• Budynek jest wielofunkcyjny.
• Główne drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego
• Pomieszczenia znajdują się na pierwszym piętrze, dokąd prowadzą schody zabezpieczone poręczami.
• W budynku nie ma windy.
• Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych.  Stanowiska komputerowe dla użytkowników biblioteki nie są przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. Do budynku i lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
• W lokalu biblioteki nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
• Przed budynkiem, w którym mieści się biblioteka nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób
niepełnosprawnych.


Filia w Straszydlu mieści się w budynku Urzędu Gminy w Lubeni .
• Wejście główne do budynku prowadzi od parkingu i jest wspólne.
• Budynek jest wielofunkcyjny.
• Do wejścia prowadzą:  schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich.
• Główne drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego
• Pomieszczenia znajdują się na pierwszym piętrze, dokąd prowadzą schody zabezpieczone poręczami.
• W budynku nie ma windy.
• Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych. Stanowiska komputerowe dla użytkowników biblioteki nie są przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. Do budynku i lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
• W lokalu biblioteki nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku, w którym znajduje się biblioteka jest toaleta dla niepełnosprawnych.
• Przy budynku znajduje się parking ogólnodostępny, przy którym nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Newsletter

Zapisz się jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach w bibliotece
Zgadzam się z Polityką Prywatności
Licznik odwiedzin: 1828920
NASI PARTNERZY: