Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni

Biblioteka wczoraj i dziś

           Z kart kroniki wynika, iż placówka została powołana do życia 29 października 1957 r., jako Gromadzka Biblioteka Publiczna w Lubeni. Zbiory liczyły 462 książki i zarejestrowano 138 czytelników. Lubeńska biblioteka na przestrzeni lat wielokrotnie zmieniała lokalizację, korzystając z każdej szansy poprawy warunków funkcjonowania. Przez trzydzieści pięć lat „wędrowała” po różnych miejscach, w tym domach prywatnych niedostosowanych do jej potrzeb i działalności. Częste zmiany siedziby, z dala od centrum gminy, brak odpowiedniej przestrzeni nie służyły rozwojowi placówki. Pomimo tych trudności biblioteka zawsze starała się krzewić czytelnictwo i kulturę oraz wzbogacać wiedzę wielu pokoleń mieszkańców gminy. Przełomowym momentem dla funkcjonowania placówki był rok 1992 roku, kiedy to zostaje przeniesiona do budynku Urzędu Gminy. Jednak powierzchnia, którą zajmuje nie jest przyjazna dla czytelników i użytkowników, nie jest też przystosowana do pełnionych funkcji. W ostatnich latach mimo skromnych warunków lokalowych wymieniono meble biblioteczne i utworzono kącik dla dzieci poprawiając estetykę lokalu.

Kadra Biblioteki w Lubeni – wczoraj i dziś

 • Zyta Krygowska
 • Wiesława Jopek
 • Maria Kalandyk – Fendryk +
 • Teresa Fornal +
 • Zofia Czopik
 • Wiesława Szpond
 • Irena Wilk
 • Barbara Sokołowska
 • Halina Broda
 • Józefa Bieda +
 • Janina Buż +
 • Małgorzata Barć
 • Bożena Kozdraś
 • Kazimierz Krupski
 • Agnieszka Czarnik
 • Danuta Kalembkiewicz +
 • Monika Raczak
 • Halina Warzybok
 • Monika Rak
 • Aneta Myrda
 • Anna Zając (Kopiec)
 • Urszula Gugała
 • Alicja Warzybok
 • Wiesława Piekarz
 • Teresa Łazarowicz
 • Małgorzata Solecka – Filia
 • Wiktoria Kluska- Filia
 • Dariusz Tłuczek

        Wraz z postępem i rozwojem nowoczesnych technologii informacyjnych, w 2000 roku technika wkroczyła również do lubeńskiej biblioteki. Dziś gminna książnica wraz z filiami jest skomputeryzowana, choć książka nadal stanowi zasadniczy trzon jej działań. Użytkownicy mogą korzystać z komputerów, laptopów, tabletów z bezpłatnym dostępem do Internetu. Dzięki zakończonym w roku 2015 pracom nad elektronicznym katalogiem zbiorów, instytucja posiada w pełni zautomatyzowany proces obsługi bibliotecznej – wypożyczenia wraz z dostępem do pełnych katalogów online. Czytelnicy mogą przeglądać, zamawiać oraz rezerwować książki bez wychodzenia z domu, tym samym oszczędzając swój czas. Biblioteka posiada też własną stronę internetową, która jest wizytówką instytucji w sieci służąc  jako narzędzie promocji i komunikowania się z użytkownikami.

        W ciągu ostatnich lat rola biblioteki zdecydowanie uległa zmianie. Niezwykle ważnym elementem pracy placówki stała się działalność edukacyjno-kulturalna promująca czytelnictwo. Instytucja aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym lokalnego środowiska. Na stałe wpisała się w kulturalny krajobraz gminy, jako centrum lokalnej aktywności. Organizuje szereg imprez czytelniczych i wydarzeń kulturalnych dla różnych grup wiekowych, o różnych potrzebach i zainteresowaniach. To miejsce ciekawych spotkań z pisarzami, specjalistami z wielu dziedzin, podróżnikami, hobbystami, sportowcami i innymi wspaniałymi ludźmi, dzięki którym nie tylko promuje się książkę oraz czytelnictwo, ale także rozbudza się nowe pasje wśród społeczności lokalnej. Ponadto organizuje konkursy czytelnicze, lekcje biblioteczne, zajęcia edukacyjne z elementami biblioterapii oraz plastyczno-literackie, ferie i wakacje dla dzieci, dyskusje nad książkami, a także odwiedza maluszki w przedszkolu. Nie zapomina też o młodzieży organizując dla nich spotkania z ludźmi sukcesu oraz różnych profesji, które mają na celu zainspirować młodych do myślenia na temat swojej przyszłości – pomóc w wyborze szkoły, zawodu. Dorosłym mieszkańcom i seniorom biblioteka oferuje spotkania autorskie, wycieczki krajoznawcze, warsztaty edukacyjne, wyjazdy do teatru, kina, cykl edukacyjnych spotkań promujących zdrowie, warsztaty oraz szkolenia komputerowe. Włącza się także w ogólnopolskie akcje: Tydzień z Internetem, Tydzień Bibliotek, Cała Polska Czyta Dzieciom, Noc Bibliotek, Narodowe Czytanie, Dzień Misia i inne. Udział wielu projektach i konkursach poszerzył spektrum przedsięwzięć skierowanych do mieszkańców gminy oraz pozwolił odnowić bazę technologiczną i informatyczną z korzyścią dla użytkowników i bibliotekarzy. Propaguje też ideę bookcrossingu umieszczając książki w kredensie „Biblioteki na świeżym powietrzu”.

       Spełniając swoją powinność w sferze promocji literatury i lokalnych twórców organizuje  Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Stanisławy Kopiec „O Lubeński Dzwon” poświęcony zmarłej, lubeńskiej poetce.

        Biblioteka angażuje się także w działalność wydawniczą. Przy współpracy z gminą  wydane zostały liczne publikacje  twórców związanych z naszym regionem.  

         Platforma współpracy z lokalnym i zewnętrznym środowiskiem: samorządem, instytucjami, szkołami, stowarzyszeniami, nieformalnymi grupami, organizacjami pozarządowymi, mediami czy pojedynczymi osobami, pomaga w budowaniu partnerstwa i sprzyja współdziałaniu. Przyczynia się do aktywizacji mieszkańców, rozszerzenia oferty usług biblioteki i pozyskania nowych czytelników, a także wolontariuszy włączających się działalność placówki.

        Liczne nagrody, wyróżnienia, dyplomy, podziękowania, oraz zainteresowanie mediów działalnością biblioteki to dowód, iż samorządowa instytucja kultury jest najlepszą inwestycją w rozwój czytelnictwa, pełni jedną z istotniejszych funkcji kulturalno-edukacyjnych w gminie i jest zauważalna jest nie tylko w województwie, ale także na mapie Polski.

        Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni jest instytucją samorządową, której organizatorem jest Gmina Lubenia licząca  ok. 6 500 mieszkańców.  Swoim zasięgiem obejmuje dwie Filie w Straszydlu i Siedliskach. Instytucja posiada wypożyczalnie połączone z czytelniami i kawiarenkami internetowymi dla użytkowników. Obecnie w  bibliotece pracuje 6 osób (3,65 etatu), ale placówka korzysta też z pomocy stażystów.
 Lubeńska biblioteka oferuje:

 • Różnorodny i bogaty w nowości wydawnicze księgozbiór
 • Czasopisma i gazety
 • Zbiory specjalne
 • Komputerowy system wypożyczeń z możliwością zamawiania książek online
 • Bezpłatny dostęp do Internetu za pośrednictwem komputerów, laptopów, tabletów
 • Usługi ksero i skany z materiałów bibliotecznych, wydruki
 • Spotkania z pisarzami, hobbystami, podróżnikami, specjalistami i inne
 • Wystawy okolicznościowe
 • Konkursy czytelnicze, literackie, recytatorskie, poetyckie, plastyczne, z wiedzy…
 • Lekcje biblioteczne, zajęcia z elementami biblioterapii, godziny z bajką
 • Wystawki nowości wydawniczych
 • Kulturalno-edukacyjne imprezy biblioteczne oraz cykliczne spotkania tematyczne
Skip to content