Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni

Filia w Straszydlu

Filia w Straszydlu
36-043 Straszydle 405
e-mail: bibstraszydle@gmail.com
tel. 17 871 00 50

Poniedziałek 1100 – 1600
Wtorek 1200 – 1700
Środa 1200 – 1700
Czwartek 1200 – 1700
Piątek 1300 – 1800  

O bibliotece

We wrześniu 1959r. została założona przez Powiatową Bibliotekę w Rzeszowie Gromadzka Biblioteka Publiczna w Straszydlu. Biblioteka mieściła się w starej, drewnianej przybudówce przy szkole. W lipcu 1976r. przeniesiono bibliotekę do prywatnego budynku murowanego gdzie w trudnych warunkach m.in. brak bieżącej wody, biblioteka funkcjonowała do 1992r. Następnie znalazła swoje miejsce w  budynku SKR w Straszydlu, który został przejęty w 1997r. przez Urząd Gminy w Lubeni.  Po przeprowadzonym kapitalnym remoncie, biblioteka uzyskała duży, piękny lokal , w którym funkcjonuje do dziś.

Osoby pracujące w bibliotece od jej powołania:

 • 1959 – 1963 – Helena Solecka
 • 1963 – 1965 – Eugenia Słowik
 • 1966 –           –  Stanisława Jodłowska
 • 1966 – 1976 – Anna Gromek
 • 1976 – 1977 – Teresa Baran
 • 1977 – 1980 – Maria Słowik
 • 1980 – 1982 – Józefa Bieda
 • 1982 – 1985 – Małgorzata  Czekaj – Solecka
 • 1985 – 1987 – Alicja Warzybok
 • 1987 –           – Zofia Trafidło
 • 1987 – 1990 – Małgorzata Solecka
 • 1990 – 1996 – Małgorzata Dudek
 • 1992- 1996 – Alicja Warzybok
 • 1996 – 1998 – Wiesława Piekarz
 • od 1998 – Małgorzata Solecka

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczności lokalnej oraz upowszechnieniu wiedzy i rozwojowi kultury.

Do podstawowego zakresu działania biblioteki należy w szczególności:

 1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych
 2. obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej
 3. udostępnienie materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz
 4. popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa,

Biblioteka jest w pełni skomputeryzowana, udostępnia usługi online: jak zamawianie i prolongowanie książek. Pracujemy w programie MAK+

Posiada  2 stanowiska z bezpłatnym dostępem do Internetu dla użytkowników, a także kserokopiarkę , która daje możliwość wydruku i skanowania dla czytelników.

Biblioteka prowadzi szeroką działalność w zakresie promocji książki i biblioteki wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, proponując swoim czytelnikom  wiele  różnorodnych form pracy. Organizuje spotkania autorskie, spotkania z ciekawymi ludźmi, lekcje biblioteczne ,  konkursy, cykliczne godziny z bajką w oddziałach przedszkolnych, zajęcia w bibliotece podczas  ferii i wakacji. Co roku aktywnie uczestniczy w ogólnopolskich akcjach  „Tydzień Bibliotek ” , „Tydzień Głośnego Czytania Dzieciom”, „Noc Bibliotek” „Narodowe Czytanie”. Realizuje też różne projekty. Współpracuje z instytucjami kultury; szkołą, przedszkolem, Gminnym Ośrodkiem Kultury, oraz innymi organizacjami działającymi na terenie gminy.

Skip to content