Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni

420
Nowych książek
9000
Księgozbiór
200
Czytelników

Zbiory i czytelnicy 2022

Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej  w Lubeni wraz z Filiami w Straszydlu i w Siedliskach na koniec 2022 r.
liczył 35 928 książek w tym:

GBP w Lubeni:         17 940 wol.
Filii w Straszydlu:    10 031 wol.
Filii w Siedliskach :    7 957 wol.

Do zbiorów zakupiono 1190 wol. na kwotę 32 000  zł. z czego 16 000 zł to dofinansowanie z MKiDN. 
Kody dostępu do platformy Legimi – 1 295 zł.
Średnia cena książki –   26,89 zł   
Zakup nowych książek na 100 mieszkańców – 18,62 wol.

STRUKTURA KSIĘGOZBIORU:
–  literatura piękna dla dzieci          – 13 250 wol. 
–  literatura piękna dla dorosłych  –  12 999 wol. 
–  literatura niebeletrystyczna       –    9 679 wol.

Zbiory elektroniczne – 137 szt. 
Prenumerata czasopism  – 5 tytułów

CZYTELNICY
Zarejestrowano 959 użytkowników, w tym 929 to czytelnicy aktywni:

GBP w Lubeni         – 594;   aktywni – 585
Filii w Straszydlu    – 216;   aktywni – 204
Filii w Siedliskach   – 149;   aktywni – 140

Liczba czytelników na 100 mieszkańców 15, 01 %

Wypożyczalnię odwiedziło 9 367 osób:
w tym:  6069  –  stanowili czytelnicy GBP w Lubeni
             1897 – Filii w Straszydlu i 1401 – Filii w Siedliskach

Struktura wypożyczeń:

Czytelnicy wypożyczyli na zewnątrz 27587 książek, w tym: 
GBP w Lubeni       –  19 854 wol.
Filii w Straszydlu   –    4 570 wol.
Filii w Siedliskach  –    3 163  wol.


Skip to content