Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni

420
Nowych książek
9000
Księgozbiór
200
Czytelników

Zbiory i czytelnicy 2020

Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej  w Lubeni wraz z Filiami w Straszydlu i w Siedliskach
na koniec w 2020 r. liczył 36 656 książek w tym:

GBP w Lubeni:         18 442 wol.
Filii w Straszydlu:    10 042 wol.
Filii w Siedliskach :    8 172 wol.

Do zbiorów zakupiono 1083 pozycje na kwotę 24 854,26  zł. z czego 7 500 zł to dofinansowanie z MKiDN. 
Średnia cena książki –   22,94 zł   
Zakup nowych książek na 100 mieszkańców – 16,8    ( III miejsce w powiecie rzeszowskim)

STRUKTURA KSIĘGOZBIORU:
–  literatura piękna dla dzieci          – 13 103 wol. 
–  literatura piękna dla dorosłych  – 13 458 wol. 
–  literatura niebeletrystyczna       – 10 095 wol.

Zbiory elektroniczne – 137 szt. 
Prenumerata czasopism  – 13 tytułów

CZYTELNICY
Zarejestrowano 1017 użytkowników, w tym 978 to czytelnicy aktywni:

GBP w Lubeni         – 606;   aktywni – 589
Filii w Straszydlu    – 261;   aktywni – 251
Filii w Siedliskach   – 150;   aktywni – 138

Liczba czytelników na 100 mieszkańców 15, 2 ( IV miejsce w powiecie rzeszowskim) 
Czytelnicy według płci: kobiety stanowiły 67,3 % ; mężczyźni – 32,7 %

Z wypożyczalni odwiedziło 8 926 osoby:
w tym:  5642  –  stanowili czytelnicy GBP w Lubeni
             1949 – Filii w Straszydlu i 1335 – Filii w Siedliskach

Struktura wypożyczeń:
Czytelnicy wypożyczyli na zewnątrz 28 697 książek, w tym: 
GBP w Lubeni       –  20 068 wol.
Filii w Straszydlu   –   4 499 wol.
Filii w Siedliskach  –   3 408  wol.

Liczba wypożyczeń rocznie na 1 czytelnika: 28,6 wol. (I miejsce w powiecie rzeszowskim) 
Liczba wypożyczeń rocznie na 100 mieszkańców; 434 wol. (I miejsce w powiecie rzeszowskim)

Skip to content