Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni

420
Nowych książek
9000
Księgozbiór
200
Czytelników

Zbiory i czytelnicy 2021

Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej  w Lubeni wraz z Filiami w Straszydlu i w Siedliskach na koniec 2021 r.
liczył 35 916 książek w tym:

GBP w Lubeni:         17 826 wol.
Filii w Straszydlu:    10 048 wol.
Filii w Siedliskach :    8 042 wol.

Do zbiorów zakupiono 1052 pozycje na kwotę 25 304,03  zł. z czego 8 000 zł to dofinansowanie z MKiDN. 
Kody dostępu do platformy Legimi – 1 295 zł.
Średnia cena książki –   24,06 zł   
Zakup nowych książek na 100 mieszkańców – 16,3 wol.

STRUKTURA KSIĘGOZBIORU:
–  literatura piękna dla dzieci          – 12 977 wol. 
–  literatura piękna dla dorosłych  – 13 111 wol. 
–  literatura niebeletrystyczna       –    9 828 wol.

Zbiory elektroniczne – 137 szt. 
Prenumerata czasopism  – 6 tytułów

CZYTELNICY
Zarejestrowano 1004 użytkowników, w tym 968 to czytelnicy aktywni:

GBP w Lubeni         – 611;   aktywni – 594
Filii w Straszydlu    – 243;   aktywni – 235
Filii w Siedliskach   – 150;   aktywni – 139

Liczba czytelników na 100 mieszkańców 15, 0 %
Czytelnicy według płci: kobiety stanowiły 67,0 % ; mężczyźni – 33,0 %

Wypożyczalnię odwiedziło 9 627 osób:
w tym:  6296  –  stanowili czytelnicy GBP w Lubeni
             2086 – Filii w Straszydlu i 1245 – Filii w Siedliskach

Struktura wypożyczeń:

Czytelnicy wypożyczyli na zewnątrz 30599 książek, w tym: 
GBP w Lubeni       –  22 305 wol.
Filii w Straszydlu   –   5 059 wol.
Filii w Siedliskach  –   3 235  wol.

Liczba wypożyczeń rocznie na 1 czytelnika: 32 wol.
Liczba wypożyczeń rocznie na 100 mieszkańców; 474 wol.

Skip to content