Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni

Kowalski Stanisław

Staniasław Kowalski urodził się w 1928 roku w podrzeszowskiej wsi Siedliska w rodzinie chłopskiej. Do 1947 roku przeBywał w Siedliskach uczęszczając do szkoły powszechnej, którą ukończył w 1943 roku a po okupacji niemieckiej (1944) był uczniem gimnazum rzeszowskiego i tyczyńskiego. W latach 1947-1950 był uczniem Luceum Chemicznego w Jarosławiu, gdzie uzyskał tytuł: “Technik- chemik”. Po maturze został skierowany na Roczny Wyższy Kurs Pedagogiczny do Bytomia.

Po ukończeniu tegoż kursu Dyrekcja Okręgowa Szkolenia Zawodowego skierowała go do pracy w szkołach zawodowych powiatu krośnieńskiego, w których pracował na różnychh stanowiskach do 1985 roku. W latach siedemdziesiątych studiował fizykę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. W 1977 roku zdał egzamin magisterski.

Jako emeryt (od 1985) uległ fascynacji historią zwłaszcza starożytną i najnowszą, w której uczestniczył. Największym zainteresowaniem obdarzył historię Rzeszowszczyzny i rodzinną wieś Siedliska.

Wynikiem  zainteresowania było wydanie publikacji:

» Podrzeszowskie Siedliska: szkic do monografii, Krosno 2005
» Podrzeszowskie Siedliska: Mały atlas zasiedlenia wsi w latach 40-stych i 50-tych XX wieku, Krosno 2007

» Siedliskie : Rody w latach 1700-1930, T.1, Krosno 2007

» Siedliskie :  Rody w latach 1700-1930, T.2., Krosno 2007
» Z pamięci wyjęte, Krosno 2009» Wierszydła T.1, rosno 2011

Skip to content