Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni

Ambrozowicz Józef

Jego zdjęcia zachwycają pięknem szczegółów, niemal w każdym centymetrze utrwalonego krajobrazu. Aby to osiągnąć, niezbędne jest mistrzostwo fotografowania, ale też dogłębna znajomość specyfiki tej ziemi, autentyczne do niej przywiązanie… – pisał jeden z recenzentów przy okazji kolejnego wydawnictwa Józefa Ambrozowicza
     Nic dziwnego, iż pierwszy album w swej karierze artysty fotoreportera, Ambrozowicz poświecił stronom dzieciństwa i młodości („Dębica i okolice” – 1994). Potem był album „Ziemia rzeszowska” (1995) i „Ziemia leżajska” (1997). Prawie każdy następny rok owocował kolorowym wydawnictwem poświeconym Podkarpaciu i jego poszczególnym rejonom.
      Fotografowanie to druga pasja zawodowa Józefa Ambrozowicza. Zaczął ją uprawiać dopiero w wieku 46 lat, kiedy w 1991 roku zdecydował się działać na własny rachunek, zakładając Agencję Wydawniczą JOTA. Wcześniej, było klasyczne dziennikarstwo – od gazety zakładowej w dębickiej WSK, poprzez autentyczną przygodę w legendarnym rzeszowskim miesięczniku „Prometej” (1975 – 1980), który był wydarzeniem na rynku ówczesnej prasy młodzieżowej. Lata osiemdziesiąte to mrówcza praca redaktora w najlepszym w Polsce wojewódzkim oddziale Krajowej Agencji Wydawniczej. Twórczość dziennikarską łączył umiejętnie z aktywnością społeczną, prezesując przez lata Zarządowi Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej w Rzeszowie.
     Dogłębna znajomość tajników dziennikarskiego rzemiosła, dar postrzegania najciekawszych elementów otaczającej nas rzeczywistości, wszystko to sprawia, iż fotografie Józefa Ambrozowicza, są wyjątkowe. Porażają niebywałą pedanterią szczegółów, umiejętnością takiego patrzenia na fotografowany obiekt, że zawsze urzeka on swym pięknem, mimo iż w rzeczywistości bywa często inaczej.
W swej 18 – letniej twórczości artysty fotografika red. Józef Ambrozowicz ma 26 albumów i 3 przewodniki Ostanie pozycje prezentują uroki Lubeni (2007) oraz Ropczyc, Sędziszowa i Dydni (2008). W jego dorobku jest aż 3 albumy i 3 przewodniki poświecone wyłącznie stolicy regionu. Fantastyczną promocją naszego miasta na Litwie stała się, otwarta w czerwcu 2007 roku, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, wystawa 50 jego fotogramów pt. „Rzeszów”.

     Twórczość fotograficzna Józefa Ambrozowicza doczekała się prestiżowych nagród oraz uznania na salonach krajowych i zagranicznych. Rzeszowianie mają nadzieją, iż obdarzy ich jeszcze niejednym wydawnictwem opiewającym piękno grodu nad Wisłokiem. ( www.czysty.erzeszow.pl )

Skip to content