Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni

Bielenda Aleksander

Aleksander Bielenda urodził się 15.04.1954 roku w Lubaczowie. Wieloletni dyplomowany nauczyciel historii, edukacji regionalnej, plastykii muzyki w Szkole Podstawowej w Lubeni, a także przez kilka lat w Liceum Ogólnokształcącym w Czudcu. Od 2004 raku nauczyciel akademicki PWSZ w Krośnie. Wyróżniony dkukrotnie nagrodą MEN I i II stopnia. Ozdnaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (2001r. ) oraz Medalem im. Franciszka Kotuli za wybitne osiągnięcia w dziedzinie Kultury i Sztuki. Autor licznych publikacji i artykułów historycznych i etnograficznych. Twórca i opiekun Muzeum Regionalnego w Lubeni z siedzibą w Sołonce.

Publikacje:
» Lubenia. Dzieje wsi i parafii od czasów najdawniejszych do roku 1992, Rzeszów 1992
» Lubenia. Dzieje wsi i okolic, Lubenia 2009 ( we współpracy z Tadeuszem Patrusiem)

» Muzeum Słowa. Słownik gwary lubeńskiej, Lubenia 2013 – Projekt pt. Gwara jako podstawowy element tożsamości kulturowej regionu  – wydanie słownika gwary lubeńskiej  pt. „Muzeum Słowa”   współfinansowany został ze środków Unii Europejskiej  w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013. Instytucją Zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Wydawca :Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni

» Strachy polne – dzieje, rytuał, symbolika. Muzeum strachów polnych w Lubeni, Lubenia 2013 – Projekt  Wydanie albumu pt.  „Strachy polne – dzieje, rytuał, symbolika. Muzeum strachów polnych w Lubeni” oraz jego promocja  współfinansowany został ze środków Unii Europejskiej  w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013. Instytucją Zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wydawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni

„Listy Chłopskie z Galicyi Jana Warchoła do brata Pawła z Lubeni 1877-1918″ to  publikacja związana z gminą Lubenia opracowana przez Aleksandra Bielendę. Jej promocja odbyła się w 2014 r

„Książka powstała dzięki zachowanej przez rodzinę korespondencji Jana Warchoła do brata Pawła z lat 1877-1918. Jej autorem jest jeden z pierwszych profesorów gimnazjalnych wywodzących się ze wsi. Jan Warchoł zaczął naukę w szkołach parafialnych Bernardynów w Lubeni i Rzeszowie, potem kształcił się w gimnazjum w Rzeszowie a we Lwowie ukończył studia filozoficzne i język niemiecki. Jego listy pisane m.in. z Kołomyji, Brzeżan i Stryja na dawnych ziemiach polskich uzupełnia pamiętnik brata Pawła poświęcony życiu pod zaborem austriackim.”  www.radio.rzeszow.pl
Książka  wydana przez Urząd Gminy Lubenia i Gminną Bibliotekę Publiczną w Lubeni

„Strachy na Wróble”,  Podkarpackie Centrum Hipoterapii, Błażowa 2016.
Publikacja wydana dzięki  Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji  Dzieci i Młodzieży w ramach programu “Równać szanse” .

„Szklany świat Bolesława Wróbla z Lubeni. Fotografie z lat 1928-1955”,

autor tekstu: Aleksander Bielenda, reprodukcja szklanych negatywów: Bogdan Szczupaj.
Publikacja ta, to „pokazanie wycinka historii miejscowości, gminy, regionu łączącej kilka dziedzin wiedzy z obszaru kultury chłopskiej, etnografii i antropologii wsi polskiej XX wieku. Autor zdjęć – Bolesław Wróbel z Lubeni, jako fotograf amator, samouk, w sztuce fotografii osiągnął bardzo wysoki poziom artystyczny. Dokumentując w obrazie mieszkańców określonego regionu, a także środowiska, w którym żył, stał się bezcennym kronikarzem dziejów swojej „małej ojczyzny”. Zdjęcia te są skarbem historii wsi i chłopskiego dorobku kultury materialnej i duchowej, ale także dorobku kultury narodowej. Wydanie albumu to zatrzymanie w materialnym i intelektualnym wymiarze tego skarbu kultury dla przyszłych pokoleń.”
Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji  Gminy Lubeni „Aktywni Razem”

Skip to content