Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni

Kotula Franciszek

ur. 1900 r. w Głogowie Młp., zm. 1983 r. w Rzeszowie – polski etnograf, historyk, folklorysta i muzealnik. Autor prac monograficznych o kulturze Lasowiaków, Rzeszowiaków, Pogórzan z regionów Polski południowo-wschodniej. Po zakończeniu drugiej wojny był współorganizatorem Muzeum Ziemi Rzeszowskiej oraz Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Był równocześnie ogromnie płodnym autorem źródłowych prac historycznych, etnograficznych i folklorystycznych. Napisał ponadto kilkaset artykułów. Obszar między Wisłoką i Sanem jest dzisiaj w dużym stopniu poznany właśnie dzięki Franciszkowi Kotuli. Fot. A. Łokaj

Publikacja z fragmentami reportaży o sołectwach Gminy Lubenia:

Po rzeszowskim Podgórzu błądząc. Reportaż historyczny, Wydaw. Literackie, Kraków 1974

Skip to content