Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni

I Miejsce “Razem dla społeczności lokalnej”

5.12.2013

Podczas konferencji miało miejsce uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu oraz upominków wyróżnionym partnerom lokalnym  nagrodzonych bibliotek przez dyrektorkę WiMBP w Rzeszowie p. Barbarę Chmurę. Głównym celem konkursu była promocja przedsięwzięć kulturalno-społecznych i edukacyjnych realizowanych przez biblioteki we współpracy z lokalnymi partnerami, integracja lokalnego środowiska, twórcza współpraca oraz wymiana doświadczeń i prezentowanie dobrych praktyk w zakresie budowania partnerstw lokalnych na rzecz mieszkańców gminy.

Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie, dzięki któremu biblioteki publiczne lepiej służą mieszkańcom małych miejscowości. Od 2009 roku w programie wzięło udział 3808 bibliotek z 1256 polskich gmin do 20 000 mieszkańców. Z Podkarpacia  z programu skorzystało ponad 300 placówek.  Fundusze dla bibliotek przekazała Fundacja Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW). Środki zostały przeznaczone na wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny, cykl praktycznych szkoleń, wzmacnianie środowiska bibliotecznego i promocję bibliotek. Program realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Sukces biblioteki, to też partnerzy zaangażowani w działalność lubeńskiej książnicy na rzecz społeczności lokalnej. Dlatego kierujmy serdeczne podziękowanie za współpracę do Wójta Gminy – Adama Warzyboka, Rady Gminy, instytucji, szkół, organizacji, nieformalnych grup oraz osób systematyczne wspierających nasze działania.

Skip to content