Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni

EtnoPolska 2022

Niezwykle miło nam poinformować, iż Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni, znalazła się na liście beneficjentów programu EtnoPolska 2022.

Do 300 beneficjentów z całej Polski trafiło 10 milionów złotych na popularyzację zadań wzmacniających tożsamość i dziedzictwo kulturowe na poziomie lokalnym i regionalnym.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni zrealizuje zadanie pn.” Kaj naszo rędzina, tam nasza chałupa“.

EtnoPolska to program Narodowego Centrum Kultury, uruchomiony w 2018 roku. Jego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze, szczególnie w małych ośrodkach. Program zakłada preferencje dla zadań realizowanych w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców. EtnoPolska wspiera unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego, wpływające w istotny sposób na wzrost kapitału kulturowego, aktywizację i podniesienie poziomu integracji społecznej na obszarach o utrudnionym dostępie do dóbr kultury.

Bardzo dziękujemy za tę możliwość, to dla nas olbrzymie wyróżnienie!

Skip to content