Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni

Projekt w ramach programu EtnoPolska. Edycja 2022

 „Kaj naszo rędzina, tam nasza chałupa”

Realizacja zadania skierowana jest do ludzi młodych, których chcemy przekonać, że gwara stanowi podstawowy wyznacznik tożsamości lokalnej i tworzy poczucie wspólnoty. Zachętą do włączenia się w wydarzenia będą atrakcyjne tematy spotkań, sposoby ich prezentacji i formy przekazu.
Oferta dla dzieci i młodzieży to  warsztaty (z gwary, tradycji i obrzędów),   wycieczka i lekcja muzealna,  konkurs mówienia gwarą lubeńską, prezentacja chłopskiego jadła.
O każdym wydarzeniu informować będziemy zamieszczając oddzielne plakaty z dokładnymi informacjami.
Prosimy o śledzenie strony internetowej biblioteki i Facebooka

Skip to content